Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-C7108TH1

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-C7108TH1