Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6